Franca (36 jaar) is de oudste dochter uit een gezin met 6 kinderen. Ze is geboren in Limbricht, maar opgegroeid in Thorn (het witte stadje in Midden-Limburg) waar ze nog steeds wekelijks te vinden is voor de repetitie van de Koninklijke Harmonie van Thorn en familiebezoek. Op haar 18e is ze voor haar studie naar Maastricht verhuisd, de stad waar ze nu nog woont. Hier heeft ze eerst een jaar de lerarenopleiding gedaan, om vervolgens over te stappen op de studie Psychologie.

 

Carrière

Inmiddels is Franca forensisch psycholoog en als onderzoeker werkzaam in een TBS-kliniek. Hier voert ze in samenwerking met de Universiteit Maastricht een promotieonderzoek uit naar impulsiviteit, agressie en de rol van de voorhersenen. Daarnaast doet ze ook onderzoek naar o.a. moreel besef, risicofactoren en risicotaxatie, verslaving en behandel effect. Als onderzoeker neemt ze deel aan het primaire proces vanuit een adviseursrol over o.a. verloftoetsing en voortgang van behandeling. Tijdens een openstaande directie vacature heeft ze vanuit de instelling de mogelijkheid gekregen om als projectmanager zorg en behandeling de verbinding te maken naar de praktijk. In deze periode mocht ze de vertaalslag maken van landelijke beleidsafspraken naar een multidisciplinaire uitvoer in de kliniek.

 

Politiek

Franca is raadslid voor D66 Maastricht. Als raadslid is ze verantwoordelijk voor de het sociale domein, de onderwerpen jeugd(beleid), poppodium, bewegen, sport & recreatie, volksgezondheid en verslavingszorg, welzijnsbeleid, dierenwelzijn en gehandicaptenbeleid. Naast de dagelijkse orde van de gemeenteraad is ze vooral actief met eigen initiatieven. In 2011 is haar raadsinitiatief voor een poppodium in Maastricht aangenomen, wat inmiddels de bruisende realiteit is!

 

 

“Ik ga voor een open communicatie en een creatieve, pragmatische aanpak. Ik zie er naar uit om met passie te werken aan betere kansen voor iedereen. Vooral vanuit mijn expertise op het gebied van zorg, jeugd, sport, justitie en privacybescherming.”

 

Als raadslid heeft Franca, in samenwerking met D66-fractielid Claudia Demas en ervaringsdeskundige ouder Mario Veulemans, mét jongeren en ouders een film gemaakt over zwerfjongeren. De film heeft voor meer noodzaak tot verandering gezorgd. Inmiddels werken we samen met jongeren, ouders, professionals, woningbouwcorporaties en scholen aan een raadsinitiatief.

 

Ook heeft ze samen met D66-fractielid Richard Wijnands het initiatief genomen tot de ‘Conferentie Sportief Maastricht’. Deze is in samenwerking met het Huis voor de Sport, Maastricht Sport en de gemeenteraad gerealiseerd. Ons doel is om sporters te verbinden en te horen wat nodig is om Maastricht in beweging te krijgen.

 

Persoonlijk

Franca is cultureel actief als vrijwilliger in muziek (ze speelt hoorn in de Koninklijke Harmonie van Thorn) en film (ze maakte zelf de film ‘(t)huis voor jongeren’ en is bestuurslid van de stichting ‘Films Uit Het Zuiden’. Ze is getrouwd en trotse moeder van twee kinderen, 3 en 4 jaar.

 

Hier is haar CV te vinden.

Hier is meer te vinden over wat ze heeft bereikt als raadslid.

 

Ga terug naar de site.